วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

อบรมการเงิน บัญชี พัสดุ

 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในระบบGFMIS ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี


 

  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น