วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

เรียกเข้าทำสัญญา รอบที่ 2

 

เรียกเข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการ  ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
วันที่ 18 เมษายน 2565
ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น