วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Big Cleaning Day

งานพัสดุ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day 

อาคารพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564

 

 


  


วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ระบบ e-GP

 👉 กศน.อำเภอลี้ เรียนรู้การเข้าระบบ e-GP 

กับนางสาวชุติมา ศักดิ์ชน นักวิชาการพัสดุ

ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564