วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมพิธี 12 สิงหาคม 2566

 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


  


 

 


วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566

 


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น.

☕☕ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566
เพื่อพบปะระหว่างส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการบูรณาการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูนและไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน