วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงจ้างเหมาบริการ

 ประชุมชี้แจงร่วมกับพนักงานจ้างเหมาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์ เจ้าพนักงานโสตฯ ชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการประชุมชี้แจง ร่วมกับพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน

 


 


วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มงานพัสดุ


 ดาว์โหลดแบบฟอร์มได้เลย  👇

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมพิธี 12 สิงหาคม 2566

 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


  


 

 


วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566

 


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น.

☕☕ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566
เพื่อพบปะระหว่างส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการบูรณาการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูนและไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน