วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จะปิดหน้าเว็บไซต์ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ ได้ แต่จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวก