วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 


ไฟล์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 👉 ไฟล์ที่ 1

                                        👉 ไฟล์ที่ 2

                                        👉 ไฟล์ที่ 3

                                        👉 ไฟล์ที่ 4

                                        👉 ไฟล์ที่ 5