วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่าย


 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ


ไฟล์เอกสาร 👉 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น