วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Big Cleaning Day

 

ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร ตลอดจนอาคารสำนักงาน สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อสถานที่ราชการหรือผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากเรือนจำจังหวัดลำพูนร่วมดำเนินกิจกรรม


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำพูน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น