วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงจ้างเหมาบริการ

 ประชุมชี้แจงร่วมกับพนักงานจ้างเหมาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์ เจ้าพนักงานโสตฯ ชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการประชุมชี้แจง ร่วมกับพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน

 


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น