วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พิจารณาเช่ารถยนต์

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 
คณะกรรมการพิจารณาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น